nespim.cz

Soukromá bezpečnostní agentura JAROSLAV LÁZNIČKA

Bezpečnostní agentura

Kontroly nemocných zaměstnanců

Převozy cenin

Technické zabezpečení

Úklidové služby

Jsme mladá dynamická firma, která byla založena v roce 2005 po dlouholetém čerpání zkušeností na vedoucích postech u různých bezpečnostních složek. Klademe velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Jsme připraveni vyplnit Vaše požadavky dle Vašich potřeb a nároků.

Nečekáme na problémy, snažíme se jim předcházet.

Garantujeme naši diskrétnost a vůli řešit zakázky rychle, kvalitně a vždy s etickým a právním přístupem. U našich zaměstnanců klademe vysoký důraz na odbornou připravenost, kultivovanost a solidnost jednání. Našim přáním je Vaše plná spokojenost a vědomí, že jsme připraveni Vám vždy být nápomocni

Po důkladném bezpečnostním průzkumu je u každé nové zakázky zpracována bezpečnostní analýza . Cílem tohoto průzkumu je posoudit stávající prvky ochrany. Naše společnost zpracovává bezpečnostní analýzu z hlediska celkové prevence ochrany majetku klienta. Veškeré činnosti směřující k ochraně osob, majetku a informací lze rozdělit na tři základní oblasti: fyzické, technické a režimové ochrany. Každá z těchto oblastí se vyznačuje specifickými rysy, specifickým použitím a specifickou účinností, přičemž žádná z nich není sama o sobě nositelem stoprocentního řešení problému. Je potřeba si uvědomit, že může být například použito sebelepší zabezpečení vysoce efektivními elektronickými systémy, ale pokud selže lidský faktor, je kvalitní technické zařízení k ničemu. Stejně tak v žádném případě elektronická zabezpečovací signalizace nenahrazuje klasické mechanické zábranné prostředky nebo režimovou ochranu. Obecně lze konstatovat, že k zásadním faktorům ovlivňující výběr kombinace jednotlivých prostředků a opatření použitých při ochraně, je míra rizika, která objektivně hrozí chráněnému zájmu.

(c) 2008 www.nespim.cz